Åsne (27) fikk jobben som enhetsleder for plan og utbygging