30.000 kroner i bot og 21 dager betinget fengsel for hatefulle ytringer