Vil rive denne: - En forskjønning alle er tjent med