– Utenkelig å blande eldreboliger og rus og psykiatri

foto