Politikerne vil blande seg mer i strømpriser og hjemmehjelpen