Krevde 900.000 etter bygge-avslag - må betale 243.511 kroner

foto