Lillesander ruskjørte i gågate, traff fotgjenger – og stakk av