Hektisk natt: – Ikke hatt kapasitet til å følge opp

foto