Anbefaler at uthus kan omgjøres til fritidsbolig

foto