115.500 kroner i gebyr for oppmåling av seks boligtomter

foto