Mer til kirke og kultur – kutt i skolebygging

foto