Innfører innreisekrav og viderefører karantenehotell