Manglende heltidskultur utgjør et likestillingsproblem

foto