Skal forske på 2.500 barn utsatt for vold og overgrep

foto