Oddbjørn og Cecilie på Stortinget: fremmet motstand mot statlig plan

foto