Ensretting ut fra unntak: – Hvem diskrimineres nå?

foto