Mener nye vinduer i vernesonen ikke krever dispensasjon