Samferdselsministeren: - Oppfordrer veivesenet til å gå i dialog med entreprenør

foto