Utvidede fullmakter til ordfører og formannskap

foto