Skallet ned vekter, flere bortvisninger og trafikkulykker