Vil vurdere opprettelse av et obligatorisk småbåtregister

foto