Nasjonaldagen ble skutt igang med en salutt fra Haukom anlegg.

I det fine, men litt kjølige været (8–9 grader) hadde mange tatt turen til Vestre Moland kirke.

Gabriel Flørenæs Knudsen, som er styremedlem i historielaget holdt dagens første tale, mens hornmusikken tradisjonen tro bidro til en verdig start på dagen med fremføring av fedrelandssalmen og fedrelandssangen. Røde Kors og Speideren stilte også i år som flaggborg.

Gabriel Flørenæs Knudsen holdt dagens første 17. mai-tale. Foto: Thor Børresen

– Sjeldent tror jeg det har vært enklere å si ja til å holde tale klokka sju om morgenen, på vår nasjonaldag, sa Knudsen, som minnet både de som laget grunnloven og de som ofret livet for å forsvare denne og nasjonens frihet. Med krig på vårt eget kontinent kom han naturlig nok ikke utenom situasjonen i Ukraina.

– For oss som er født og vokst opp etter krigen, har det i vårt fedreland vært sammenhengende fred. I vårt lille land, har vi hatt fred alle dager, fred alle uker, måneder og år. Mange vil si, jo der har vært fred i Norge siden 8. mai 1945, men i resten av verden – i et eller annet hjørne – har der vært en eller annen form for krig siden, innad i land eller mellom land. Sjeldent har dette vært et så aktuelt tema som etter 24. februar 2022 – og ny, blodig krig i Europa. Med takknemlighet har vi igjen kunnet sette pris på den innsatsen våre forfedre, både i familie og andre, gjorde av innsats for å bekjempe den invaderende fienden som så lenge skulle okkupere vårt kjære fedrelandsa Knudsen og la til at sjeldent har det vært viktigere å vise solidaritet, og sjeldent har det – for oss med friheten – vært enklere å ta imot og gi husrom til flyktninger fra krigsherja områder.

Hornmusikken startet dagen med fedrelandssalmen og avsluttet markeringen med Ja vi elsker. Foto: Thor Børresen

– De kommer til et land som vi alle ser på som et fredelig, bortgjømt land langt mot nord, sa Knudsen, som mente vi ikke kan ta friheten, freden og demokratiet for gitt, men minne hverandre om å holde i hevd. Han viste i den forbindelse til at i løpet av de siste ti årene har antallet frei demokratier i verden faktisk blitt færre.

– Men med godt politisk lederskap og sterke nasjonal og internasjonale institusjoner må vi krysse fingrene for at demokrati- og fredskrisene vi opplever, kan håndteres. Sjeldent har det derfor vært viktigere å minnes, og ikke glømme, og sjelden har det vært enklere å takke de falne på land og sjø – både lokalt her fra Vestre Moland og Lillesand – for innsatsen i krigsårene, og med det ønske alle en flott markering av nasjonaldagen, grunnlovsdagen og Norges frihetsdag, sa Knudsen før han leste opp navnene på de som ofret sitt liv under andre verdenskrig og gratulerte med grunnlovsdagen.

Foto: Thor Børresen