Riksantikvaren reiser innsigelse mot bankbygget

foto