Kaller inn til ekstraordinært møte: Går mot budsjettoverskridelser for bemannede boliger

foto