Flere barnefamilier ber om hjelp til jul:– Omfanget er så enormt

foto