– Det flyter mengder med hvite harde klumper i havet på utsiden av Skauerøya. Flere steder er tingene kommet inn på strendene. De lukter tydelig petroleum, forteller Per Bendixen, leder i Naturvernforbundet i Lillesand.

Om klumpene faktisk er parafinvoks er vanskelig å si ettersom stoffet ikke er testet enda.

Rune Bergstrøm i Kystverkets beredskapsavdeling, som har vært borti parafinvoks-utslipp tidligere, mener klumpene har likhetstrekk til parafinvoks ut ifra bilder og beskrivelse av lukt.

– Det ser ut som voks, men er renere og har en litt annen form enn den vi fant i Oslofjorden. Blir det konstatert at det er voks bør det samles opp før sommeren, slår han fast og legger til at det jobbes med å kartlegge omfang og sikre prøver av det mulige miljøutslippet.

Som regel brukes stoffet til rensing av tanker på skip ute i det åpne hav og var fram til 1. januar 2021 lovlig å slippe ut fra fartøy som holdt 7 knop utenfor tolvmilsgrensen.

Siden den gang er slike utslipp blitt ulovlig i Norge, men også internasjonalt.

STRANDFUNN: - Ekkelt, er Bendixens dom. Foto: Naturvernforbundet

Fjernet tonnevis parafinvoks

I 2020 og 2021 skrev både Lister24 og Lindesnes Avis om samme problematikk. Den gang ble gjort betydelige funn av parafinvoks fra vest i Agder til nærmest alle kommuner innover Oslofjorden.

Overfor Lindesnes Avis var Bergstrøm i Kystverket ikke i tvil om det var spørsmål om miljøkriminalitet den gang:

– Så store mengder vi snakker om her indikerer at dette er et utslipp de ansvarlige har vært fullstendig klar over. Til nå har vi tatt opp rundt ti tonn med parafinvoks, og det er betydelige mengder, slo han fast i avisen.

– Utslipp fra tankvask ville likevel ikke ha vært av en slik størrelsesorden som vi ser i dette tilfelle. Derfor sannsynliggjør det ulovlig utslipp, fortsatte Bergstrøm.

– Ordentlig griseri

Parafinvoks er et mykt, fargeløst faststoff avledet fra petroleum, kull eller skiferolje som består av en blanding av hydrokarbonmolekyler.

Selv om dette ikke er direkte giftig for mennesker, utgjør det en trussel for mye annet, bemerker Bendixen:

– Konsekvensen er at det er skadelig for det maritime livet. Det er noe ordentlig griseri på strendene. Det lukter og det er ekkelt.

Ifølge lokallagslederen, som først ble klar over forurensningen nå nylig, må det en ordentlig ryddesjau til.

– Det er en svær jobb å rydde opp. Jeg er bekymret for nedbrytingen som går inn i alt av organismer: Fugler, fisk, krabber og alt annet. Det er ikke bra!, sier Bendixen.

Nå håper han flere vil bli med på dugnaden, men har følgende tips til dem som vil bidra:

– Bruk hansker og ta med deg plastsekk, for det blir tungt! Man kan finne dette overalt og man bør begynne med ryddingen før det smuldrer opp.

EKKELT: Per Bendixen i Naturvernforbundet syns utslippene langs skjærgården er noe ordentlig griseri. Nå oppfordrer han folk til å rydde kysten. Foto: Håkon Raa

Kan stamme fra gammelt utslipp

I likhet med hva som nylig er observert langs skjærgården i Lillesand, ble det også gjort lignende funn i Farsund i februar.

Til avisen Lister24 uttalte innsatsleder i Brannvesenet Sør, Endre Børufsen, at utslippet mest sannsynlig stammer fra noen år tilbake:

– Dette stammer høyst sannsynlig fra en båt, som da utslippet skjedde befant seg et sted på østsiden av Oslofjorden.

– Men vi er rimelig sikre på at disse klumpene som befinner seg på strendene i Farsund og på Lista kommer fra det samme utslippet med parafinvoks for et par år siden. De er ikke giftige, og vi definerer det som søppel. Jeg anmoder gjerne turfolk om å ta dette med seg, om de skulle finne noe, og kaste det, som om det var søppel, sa han til avisen.

Bergstrøm i Kystverket legger også til at stoffet ikke er direkte skadelig for mennesker. Han mener derimot det haster med å få ryddet opp griseriet:

– Ren voks er ikke giftig (brukes i konservering av næringsmidler, hudpleie mm.). I sterk sommervarme vil den smelte og renne ned i grus, sprekker osv. da blir den vanskelig å samle opp.

SMULDRER OPP: - Det blir vanskeligere å rydde når det etter hevrt smuldrer mer opp, forteller Bendixen. Foto: Naturvernforbundet: