Rekordbesøk for Sørlandsutstillingen: – Vi er også halloi!