Høydepunktet var ikke gjenvalget, men en vellykket behandling