foto
Mange baller i luften: Roar Svarstad jobber med mye forskjellig. I tillegg er han lokalpolitiker for Fremskrittspartiet, leder av velforeningen og bedehusstyret. Foto: Thor Børresen

Altmuligmannen