Verken forsikret eller registrert, nå er den forsvunnet