18 klager på ny Reise-bolig avvist administrativt

foto