Kommunen skal avgjøre hvilke flyktninger som får bosette seg

foto