Øker beredskapen for å være rustet til omikron-utbrudd

foto