Konsernsjefen klarer seg ikke uten papiravisa – nå slutter han etter 38 år

foto