Begrunner utsettelse med ulovlig kommunalt vedtak

foto