Murpussen faller av - får to uker på å ordne opp

foto