Utenlandske vogntog har tre ganger høyere ulykkesrisiko