Barnehagen kan bruke båten igjen etter regelendring

foto