Døde i trafikkulykke i april, nå inviterer foreldrene til markering

foto