Lei av naboer tre meter unna hytteveggen - gikk til sak

foto