Lyste opp Nordbø for å vise motstand mot vindkraft

foto