Dispensasjon fra utnyttelsesgrad for hagestue i boligfelt

foto