Nye nasjonale smitteverntiltak: nye karanteneregler, gjeninnfører meteren, munnbindpåbud og skjenkestopp

foto