Effekten av redusert reduksjonsfaktor for Lillesand

foto