- Samfunnsverdiene som går tapt vil bli erstattet av større samfunnsverdier

foto