Betraktninger rundt fugler i jordbrukslandskapet

foto