Sykehuset får kritikk: Sikrer ikke god oppfølging av pasienter med blodforgiftning