Barn skal avhøres innen sju dager ved mistanke om alvorlige overgrep. Så ofte brytes fristen

foto