Ba om å få beholde lappen på grunn av koronaen, men det ville ikke retten være med på

foto