– Bystyret har liten innflytelse på vindkraftverket

foto